LÄNKAR I FINLAND
 - Myndigheter och organisationer -


AKAVA
Arbetslöshetskassornas samorganisation rf.
Culminatum
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Elinkeinoelämän valtuuskunta
EU-information
Euro
Eurooppalainen Suomi
Europa online
Europeiska kommisssionen i Finland
Finland.fi
Finlands ambassad i Stockholm
Finlands arbetgivare
Finlands Bank
Finlands Fackförbunds Centralorganisation, FFC
Finlands offentliga tjänster
Finlands utrikeshandelsförbund, FINPRO
Finnvera
Folkpensionsanstalten
Forskningscentralen för jordbruk
Handels- och Industriministeriet
Hoivayrittäjät.com
Kommunförbundet
Kommunikationsverket
Konsumentverket
Lagstiftning, Finlex
Livsmedelsverket
Länsstyrelsen
Luottokunta (VISA)
Miljöförvaltningen
Nordens Institut i Finland
Nordiska rådet och ministerrådet
Nylands förbund
Näringslivets Delegation EVA  
Pensionskyddscentralen
Posten
Riksdagen
Skatteverket
Skatteverkets infosida, företagsuppl.
Statsrådet
Statens ekonomiska forskningscentral
Suomen Asiakastieto Oy, kreditupplysning
Teknologiska utvecklingscentralen
TE-centralerna
Teollisuus ja työnantajat
Teollisuussijoitus
Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Tullen
Uppgifter, bokslut finska företag
Utbildningsministeriet
Utveckling och finansiering, Sitra
Virtual Finland
Yritys-Suomi

 - Uppfinningar, innovationer och patenter -

Berggren
Borenius & Co.
Forssén & Salomaa
Innofinland
Kolsters patentbyrå
Patent- och registerstyrelsen
Patenttitoimisto Heinänen
Uppfinningar
Uppfinningsstyrelsen
Mensa rf.  [*ny*]

 - Mässor -

Bygginformation
Bygginformation, RTS
Forma Mässut  
Mässcentrum, Finnexpo
WanhaSatama  

 - Tidningar, webbtidningar, böcker och blanketter -

Bibliotekstjänst, sök infolitteratur
Blankettservice
E-news
Forum för ekonomi och teknik
Hufvudstadsbladet

Kauppalehti
Statens förlag och bokhandel, Edita
Svenskt-Finskt lexikon 
Tidningsfabriken
Business Databases Oy  

 - Produkt-, tjänst- och företagssökning -

Blå boken
Enirokoncernen
Företagstele
Gula Sidorna
Internetsökning företag, Suomi24
Internetsökning företag 2, Fennica
Kompass
Markinvest
Micweb
Nettihakemisto
SMI-stiftelsen
Telenor Media Ab Oy , INOA
Trade Adviser Finland Ab
Tuotepörssi
www.fi
Yritysinfo
Ins.fi  

 - Statistik -

Gallupweb
Internetstatistik
Kauppalehti

Statistikcentralen
Trender

 - Upphovsrättsliga organisationer -

Elvis rf, Musik Finland
Finlands facklitterära författare rf.
Finlands tonsättare rf.
Informationscentral finsk musik, Teosto
Informationscentral finsk musik
Kopiosto rf
Upphovsrättsförening artister, Gramex
Upphovsrättsförening visuella konstnärer, Kuvasto

- Företagsorganisationer och föreningar -

Akademiska Naturvetarförbundet
Byggnadsförbundet
Centralhandelskammaren
Contact Finland
Finlands Advokatförbund
Finlands Arkitektförbund
Finlands företagare
Finlands Byggnadsingenjörsförbund
Finlands Ekonomförbund, SEFE
Finsk-Svenskahandelskammaren
Forskarförbundet
Företagarnas Centraldelegation rf
GRM-revisorer rf.
Grönmiljöförbundet
Handelsgillet
Helsingfors handelskammare
Huoltoliitto ry.
Insinööriliitto
Industrial News Service - INS Oy/Ab
Lokalföreningar i Finland
Myynnon ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ
Suomalais-venäläinen Kauppakamari
Suomen nuorkauppakamarit ry.
TEKEL
Svenska Klubben
Södra Finlands Företagare
Tekniikan Akateemisten Liitto, TEK
Tekniska föreningen i Finland
Viexpo
Yrittäjänaisten keskusliitto
Österbottens företagarförening

- Starta eget, franschising, affärsutveckling -

Jobs & Society ry
Suomen Franchising Yhdistys ry
Venture cup, från idé till företag
VTT
WomeNet

- Banker, försäkringar, finansiering, aktiebörs -

Aktia
Andelsbanken
Fennia
Handelsbanken
Kreditupplysningar Finland
Nordea
Sampo
Veritas
Ålandsbanken

- Branschorganisationer -

Agrolink
Autoalan keskusliitto r.y
Autoalan ja korjaamoiden liitto r.y.
Chemind
Elintarviketeollisuus r.y.
Elkomit ry.
Energibranschens Centralförbund rf.
Finfood
Finlands apotekarförbund r.f
Finlands Hotell- och Restaurangförbund
Finlands Lastbilsförbund rf.
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf.
Finska Förpackningsföreningen
Förening för bygg- och inredningsvaruhandel i Finland rf
Förpackningsbranschens Miljöregister Pyr AB
Handelns Centralförbund, medlemsförteckning
Kirjakauppaliitto
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y
Mainostajien liitto
Markkinointiviestinnän Toimistojen liitto MTL
Maskinföretagarnas förbund
Metsäteollisuus r.y.
Modehandelns förbund i Finland
Palvelutyönantajat
Päivittäistavarakauppa r.y
Rakennusteollisuus RT ry
Rakentamisen laatu RALA ry.
Skogsvårdsföreningen i Österbotten
Suomen autovuokraamojen liitto r.y
Suomen bensiinikauppiaitten liitto r.y.
Suomen fotokaupan liitto ry
Suomen Logistiikkayhdistys
Suomen Luontaistuotekauppiaitten liitto
Suomen LVI-liitto
Suomen matkatoimistoalan liitto r.y
Suomen Standardisointiliitto SFS r.y.
Suomen suoramarkkinointiliitto ry.
Sähköinsinööriliitto ry.
Automobilförbundet
Tekniska handelsförbundet
Teknologiateollisuus 
Tekstiili- ja jalkinetoimittajat r TELA
Teollisuustaiteen liitto Ornamo
Tidningarnas förbund
Toimiehtoliitto ry
Toimisto- ja paperialan tavarantoimittajat
Trä- och specialbranschernas förbund
VTT
Österbottens svenska producentförbund rf.
Österbottens svenska lantbrukssällskap

- Byggnadsbranchen -

Raksanet

- Innovationer, experiment, design, utbildning -

Arabus
Designium
Konstindustriella Högskolan
Koulutus ja kehittämiskeskus
Mediecentret Lume

- Konsultföretag, övrigt -

LTT-Tutkimus Oy


Tillbaka till föregående sida