Teksivo
LH-Fyren
Avsedd för mässor, infotillfällen och kontorsutrymmen.
Det finns två modeller: bordsmodellen är c:a 1,1 m hög, golvmodellen är c:a 2,1 m hög. Golvmodellens stomme är 6-kantig och varje sida är försedd med fyra fickor av plexiglas för A4 broschyrer, allt som allt 24 fickor. Modellen är upptill försedd med ett "fyrvaktarhus", till vilket man kan få blinkljus eller roterande ljus. Det finns mycket utrymme i fyren: nere i fundamentet och i stommen som har tre/fyra mellanplan bakom öppningsbara dörrar.

LH-Majakka
Katseenvangitsija messuille, infotilauksiin ja konttoritiloihin.
On olemassa kaksi mallia: pöytämalli n 1,1 m korkea ja lattiamalli n. 2,1 m korkea. Lattiamallin runko on 6-kulmainen ja jokaisella sivulla on neljä pleksilasista taskua A4 kokoisille esitteille, yhteensä 24 taskua. ylhäällä on "majakanvartijan talo" johon saa vilkkuvalon tai pyörivän valon. Majakassa on runsaasti tilaa: alhaalla perustuksessa ja rungossa, jossa on kolme/neljä välitasoa avattavien ovien takana.
 
 Kontaktuppgifter / Yhteystiedot:
 T:mi Teksivo F:ma / Sven-Ivar Othman  |  Tel / Fax 09 - 813 43 17  |   GSM 050- 58 46 317   |   E-post: teksivo@saunalahti.fi