Föreningens målsättningar

målsättning
Idéresurs arbetar med att:
  • stöda enskilda uppfinnare, innovatörer och idérika personer
  • underlätta och förbättra kommunikationen på svenska
  • förmedla sakkunskap och information
  • bygga upp ett kontaktnät
  • Informera om kurser, mässor etc. i Finland och utomlands
  • själv utforma och arrangera kurser och seminarier
  • vara forum för idéutbyte och samverkan
  • uppmuntra och stimulera till kreativt tänkande

Att förverkliga en idé är aldrig så lätt som man kunde tro, men låt inte allvetande "experter" krossa din idé.

På våra möten får du föra fram och diskutera din idé med erfarna uppfinnare som kan fungera som "bollplank". Det kan hända att den redan uppfunnits eller så bör den utvecklas ytterligare för att bli en säljbar produkt.

Idéresurs styrelse 2012

Ordförande Petri Peltonen
- Sekreterare Carl-Johan Kass
- Kassör Eva Hagberg
- Kontaktperson för uppfinningar: Sven-Ivar Othman
- Kontaktperson för nya medlemmar: Petri Peltonen, Micael Näse
- Webansvarig Micael Näse
- Programansvarig och Reseansvarig Ilse Vaenerberg, Eva Hagberg, Petri Peltonen
- Vice-ordförande Sven-Ivar Othman
- Medlemsbrev Micael Näse
- Medlemsregister Micael Näse
- Bildansvarig Micael Näse
- Marknadsföring Lars Ekholm