Beställ din annonsering på Idéresurs hemsida
Fält märkta med * måste fyllas i annars kan inte annonsen godkännas.
   
Affärsidéer och innovationer         söker företag
Företag söker affärsidéer och innovationer
Kontaktperson:*
Företag:*
Gatuadress:*
Postnummer och stad:*
Tel:*
Mobil:
Fax:
E-post:*
Hemsida:
Sökord för din produkt / idé:
Beskrivning av uppfinning / produkt eller tjänst (max 250 ord) (får innehålla bild. )
Jag vill inte att mina kontaktuppgifter syns på webbsidan (se nedan)

 
En annons på Idéresurs sida kostar 80 € exkl. moms (medlemmar 50 % rabatt). Annonsen är i kraft i ett år, varefter det bör förnyas. Annonsen ganskas innan detnsätts ut på webbsidan.

Micweb gör layouten och sätter in annonsen på Idéresurs hemsida och skickar Er faktura på arbetet för 1 års annonskostnad.

- Micael Näse, Micweb -
- Värmobackavägen 15 B 73, 00360 Helsingfors -
- e-post: webmaster@micweb.fi -
- tel: 050-533 5159 -
- FO-nummer: 1710203-8 -


* Vill du på hemsidan vara anonym kan Idéresurs ta hand om svar under mailadressen: salj@ideresurs.fi eller kop@ideresurs.fi. Ideresurs vidarebefordrar därefter svaret till annonsören.