Trade Adviser FInland Ltd
Vi söker en agent för en svensk klient för städ-
produkter i mikrofiber.

Agenten skall bearbeta stormarknaden och städ-
bolag med produkt sortiment.
 Kontaktuppgifter:
 taf@taf.fi