LÄNKAR I SVERIGE
 - Myndigheter och organisationer -

Sveriges riksdag
Riksskatteverket
Konkurrensverket
Posten
Vetenskapsrådet
Exportrådet
eMarket Services
Lo-fackorganisationen
Svensk Handels organisation
Handelns utredningsinstitut
Svenskt näringsliv
Business Arena Stockholm
Invest in Sweden
EU-information
Riksbanken
Tullverket
Verket för innovationer i Sverige, Vinnova
Aktuellt från It-kommissionen
Gemenskapen för elektroniska affärer
Nordisk industrifond
Connect Sverige
Esbri, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Stiftelsen Inova
Länsstyrelsen
Svenskt näringsliv
Sweden.se - the official gateway to Sweden
Euro Info
Nutek
Vägverket
Hallå Norden

- Uppfinningar, innovationer och patenter -

Stiftelsen för kunskap och kompentensutveckling
Patent och registerverket
Verket för näringslivsutveckling, Nutek
Almi företagspartner
Patentdatabaser via WIPO IPDL Links
Sveriges satsningar på innovationer, Innovationscentret
Innovation Sverige, länsvis organisation
Patendatabas, svensk text, avgiftsfri
Ideum

 - Mässor -

Stockholmsmässan
Elmia Jönköping
Svenska mässan

 - Tidningar, webbtidningar, böcker och blanketter -

Uppfinnaren & Konstruktören
Ica-nyheter
Svensk Handels nättidning
Litteratur för uppfinnare och innovatörer, MASH
Pressbevakning nyheter m.m.
Nyhetsbevakning, produktlansering etc
Starta och driva företag
Entreprenör
Marknadsföring och marknadsföringstips
Industrilitteratur
Infoteket

 - Produkt-, tjänst och företagssökning -

NordicNetProducts
Industrial Buyer
Industritorget, 300 leverantörer av industriprodukter
Bonniers Kompass
Gula sidorna
Affärsdata
Eniro Sverige Ab
Bonniers affärsinformation
Företagsfakta
Söker företag i Europa
Svensk Byggtjänst
Ekonomisk litteratur AB
Registrera SE-domän
Sökning av konsult eller uppdrag

Eurocompetence
Yrkesregistret
Kompass
Produktbörsen

 - Statistik -

Statistiska Centralbyrån
Svensk statistik
Sifo undersökningsinstitut
Internetundersökningar, enkäter
Statistik och analyser inom transport och kommunikation, SIKA

 - Upphovsrättsliga organisationer -

SFF, Sveriges Fotgrafers förbund
Föreningen Sveriges tecknare
Bonus presskopia
Artister/musikers organisation
STIM
ALIS Litterära rättigheter
KLYS Konst/litterära yrkesutövare
Copyswede-upphovsrättsorg.
Samarbetsorganisationer för de globala upphovsrättsföreningarna

- Företagsorganisationer och föreningar -

Studieförbundet för näringsliv och samhälle [ny länk]
Företagarförbundet i Sverige
Företagarnas riksorganisation i Sverige
Företagarnas riksförbund
Sveriges uppfinnarförening
Stockholms handelskammare

Styrelse Akademien
Internationella handelskammarorganisationen
Interesting.org
Kreativt & tekniskt forum Blekinge
Uppsala Idé & Uppfinnarförening
Möckeln Innovation
Malmö Uppfinnare
Landskrona Innovations- och utvecklingsforum
Kalmarbygdens Idé & Uppfinnarförening
Jönköpings Idé & Uppfinnarförening
Haninge uppfinnarförening
Bohus -Dals Uppfinnarförening
Västra Värmlands Uppfinnareförening
Täby-Danderyd Uppfinnarförening
Idéakuten
Innovativa kvinnor
Förbundet Unga Forskare
Bli snilleblixt

- Starta eget, franschising och affärsutveckling -

Små- och medelstora företag, Smelink
Tankeakuten, innovatörer, utveckling
Teknopol, affärsutveckling
Affärsskolan
Omvärdesanalys
Almega, affärsinformation
E-handel med staten
Teknikhöjden, affärsutveckling och forskningsresultat
Projektplatsen
Chalmers Entreprenörskola
Swedish Business Angels Network
Bonanza, utbildning
Bokför och fakturera
Franchisenet
Nyföretagarcentrum
Momentor
Milinstitute
Eget företag
Starta eget
Franchisekollegiet
Franchiseguiden
FranchiseNet
Svenska Franchiseföreningen
Logofabriken
Bolagsbolaget
Företagarguiden

- Banker, försäkringar, finansiering, aktiebörs -

Handelsbanken
Finansportalen
Föreningssparbanken
Länsförsäkringar
Nordea
SEB
Skandia
UC

Byggnadsbranschen i Sverige

Byggtorget
SABO, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation
Byggnet
Byggweb

- Branschorganisationer -

Swedepark
Daglivaruhandelsföreningen
Infoteket
Plast & kemiföretagen
Mentor Online
Armaturföreningen
Teknikföretagen
Mekaniska Verkstädernas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Svensk Energi
Elkontakt
Jernkontoret
Tekoindustrierna
Svenska Golvrådet
Industriell och Institutionell Hygien
Sveriges Rengöringstekniska Förbund
Nordiska R3 Föreningen
Driftakademien
Föreningen Underhållsteknik
SCEMM
SSEF

- Innovationer, experiment, design, utbildning -

Chalmers Innovation
Styrelse & Ledningskompetens
Drivhuset
Ingenjör Lundströms Experiment
Tom Tits Experiment


Tillbaka till föregående sida