Vad är Idéresurs?

  lightbulb

Idéresurs rf. är den enda svenskspråkiga uppfinnarföreningen i Finland. Föreningen grundades den 7 oktober 1989. Föreningen är politiskt obunden och verkar under förtroende (tystnadsplikt), medlemmar emellan. Verksamheten omfattar hela det svenskspråkiga Finland, Åland inberäknat. Föreningen ordnar kurser, möten och studiebesök för sina medlemmar.

Föreningen är medlem i Uppfinnarföreningarnas Centralorganisation rf samt i Svenska Uppfinnarföreningen (SUF).

Länk till Ideresurs stadgar: Ideresurs stadgar

Föreningens verksamhet följer även föreningslagen http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503